කෘෂිකාර්මික ශ්රේණිය

 • ජලජීවී වගා ශ්‍රේණියේ තඹ සල්ෆේට්

  ජලජීවී වගා ශ්‍රේණියේ තඹ සල්ෆේට්

  ● තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටාහයිඩ්‍රේට් යනු අකාබනික සංයෝගයකි
  රසායනික සූත්රය: CuSO4 5H2O
  ● CAS අංකය: 7758-99-8
  ද්‍රාව්‍යතාවය: ජලයේ පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය, ග්ලිසරෝල් සහ මෙතනෝල්, එතනෝල් වල දිය නොවන
  කාර්යය: ① හෝඩුවාවක් මූලද්රව්ය පොහොර ලෙස, තඹ සල්ෆේට් හරිතප්රදයේ ස්ථායීතාවය වැඩි දියුණු කළ හැක
  ②තඹ සල්ෆේට් කුඹුරු හා පොකුණුවල ඇල්ගී ඉවත් කිරීමට භාවිතා කරයි

 • බෝඩෝ දියර තඹ සල්ෆේට් සැකසීමේදී භාවිතා වේ

  බෝඩෝ දියර තඹ සල්ෆේට් සැකසීමේදී භාවිතා වේ

  ● තඹ සල්ෆේට් පෙන්ටාහයිඩ්‍රේට් යනු අකාබනික සංයෝගයකි
  රසායනික සූත්රය: CuSO4 5H2O
  CAS අංකය: 7758-99-8
  කාර්යය: තඹ සල්ෆේට් හොඳ දිලීර නාශකයක් වන අතර එය විවිධ භෝග වල රෝග පාලනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.