ෆෝමික් අම්ලය

 • ෆෝමික් අම්ලය

  ෆෝමික් අම්ලය

  ● ෆෝමික් අම්ලය කාබනික ද්‍රව්‍යයක්, කාබනික රසායනික අමුද්‍රව්‍යයක් වන අතර එය විෂබීජ නාශකයක් සහ කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍යයක් ලෙසද භාවිතා කරයි.
  ● පෙනුම: තද ගන්ධයක් සහිත අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන දුමාර දියර
  ● රසායනික සූත්‍රය: HCOOH හෝ CH2O2
  ● CAS අංකය: 64-18-6
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල්, ඊතර්, බෙන්සීන් සහ අනෙකුත් කාබනික ද්‍රාවක
  ●ෆෝමික් අම්ලය නිෂ්පාදකයා, වේගයෙන් බෙදා හැරීම.