මෙතිල් ඇසිටේට්

 • මෙතිල් ඇසිටේට් 99%

  මෙතිල් ඇසිටේට් 99%

  ● මෙතිල් ඇසිටේට් යනු කාබනික සංයෝගයකි.
  ● පෙනුම: සුවඳ සමග අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන දියර
  ● රසායනික සූත්‍රය: C3H6O2
  ● ද්‍රාව්‍යතාව: ජලයේ තරමක් ද්‍රාව්‍ය, එතනෝල් සහ ඊතර් වැනි බොහෝ කාබනික ද්‍රාවකවල මිශ්‍ර වේ
  ● එතිල් ඇසිටේට් ප්‍රධාන වශයෙන් කාබනික ද්‍රාවකයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර කෘතිම සම් සහ සුවඳ විලවුන් පින්තාරු කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍යයකි.