නයිටි්රක් අම්ලය

 • නයිට්‍රික් අම්ලය 68% කාර්මික ශ්‍රේණිය

  නයිට්‍රික් අම්ලය 68% කාර්මික ශ්‍රේණිය

  ● නයිට්‍රික් අම්ලය ප්‍රබල ඔක්සිකාරක සහ විඛාදන මොනොබැසික් අකාබනික ප්‍රබල අම්ලයක් වන අතර එය වැදගත් රසායනික අමුද්‍රව්‍යයකි.
  ● පෙනුම: එය හුස්ම හිරවන කුපිත කරවන ගන්ධයක් සහිත අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන දියරයකි.
  ● රසායනික සූත්‍රය: HNO₃
  ● CAS අංකය: 7697-37-2
  ● නයිට්‍රික් අම්ල කර්මාන්තශාලා සැපයුම්කරුවන්, නයිට්‍රික් අම්ලයේ මිල වාසියක් ඇත.