ඔක්සලික් අම්ලය

 • ඔක්සලික් අම්ල කුඩු CAS NO 6153-56-6

  ඔක්සලික් අම්ල කුඩු CAS NO 6153-56-6

  ● ඔක්සලික් අම්ලය ශාක, සතුන් සහ දිලීර වල බහුලව ව්‍යාප්ත වන කාබනික ද්‍රව්‍යයක් වන අතර විවිධ ජීවීන් තුළ විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරයි.
  ● පෙනුම: අවර්ණ මොනොක්ලිනික් ෆ්ලේක් හෝ ප්‍රිස්මැටික් ස්ඵටික හෝ සුදු කුඩු
  ● රසායනික සූත්‍රය: H₂C₂O₄
  ● CAS අංකය: 144-62-7
  ● ද්‍රාව්‍යතාවය: එතනෝල් වල පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය, ඊතර් වල තරමක් ද්‍රාව්‍ය, බෙන්සීන් සහ ක්ලෝරෝෆෝම් වල දිය නොවේ.